Sağlık

Hastanelere yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete’de

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Sıhhat Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile Türkiye Kök Hücre Uyum Merkezi (TÜRKÖK) direkt üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırıldı.

Belli bir uzmanlık kolunda faaliyet gösteren kamu ve özel bölüme ilişkin hastanelere yönelik de düzenleme yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen şart ve standartları sağlayanlar, üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırılacak.

Bu şart ve standartlar şöyle:

“Bakanlığın planlama kurallarına tabi olup ön müsaade, takım, ruhsat ve faaliyet müsaadesi mevzuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Hastanenin yapı kullanım müsaade dokümanında yahut yapı kayıt dokümanında kayıtlı toplam kapalı alanı en az 8 bin metrekare olacak.

Hastanenin en az 75 yatak yahut üzerinde fiili yatak kapasitesi bulunacak. Yatak kapasitesi 75’ten az olan hastaneler birebir vilayet içerisinde planlamadan istisna, farklı vilayetler ortasında planlama kriterleri çerçevesinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ilgili unsuruna uygun olmak kuralıyla diğer bir özel hastaneden yatak devralabilecek.

Hastanenin uzman doktor sayısı, hizmet verdiği ana branşta en az 30 olacak. Hastanede hizmet verdiği ana branşta 24 saat kesintisiz doktor bulundurulması zarurî tutulacak.

Hastane, tıpta uzmanlık ana kollarından yahut yan kısımlarından birinde temel hizmet kolu kapsamında hizmet verecek. Bu branşta hizmet alan hastaların tedavilerinin gerektiği sıhhat hizmetleri için öteki branşlarda muhtaçlık olan takımları, temel hizmet alanı hastalarına hizmet vermek üzere bulundurulabilecek.

Hastanede uzman doktor sayısının en az 2 katı hemşire, bayan hastalıkları ve doğum alanında hizmet verecek sıhhat tesislerinde uzman sayısının en az 3 katı ebe bulunacak.”

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SIHHAT HİZMET SUNUCULARININ İZLEME VE KIYMETLENDİRME KRİTERLERİ

Üçüncü basamak sıhhat hizmet sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü basamak olarak devam edebilmeleri için aşikâr bir uzmanlık kolunda sıhhat hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık toplam ameliyat sayısının en az 4 bin ve A-B-C kümesi ameliyat sayısının toplamının tüm ameliyat sayısına oranının en az yüzde 15 olması gerekecek.

Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastaneler, bu protokollerde belirlenen müddetlerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ait iş birliği ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu yönetmelik kararlarına nazaran basamaklandırılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir