Haber

Pınar Gültekin’in avukatı Rezan Epözdemir: Hem beraat gerekçeleri hem haksız tahrik gerekçeleri hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir!

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen‘in, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin‘i katleden Cemal Metin Avcı’nın cezasına uygulanan “haksız tahrik indirimi”yle ilgili  Habertürk canlı yayınındaki reaksiyon çeken sözlerine Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir‘den karşılık geldi. Epözdemir, “Bu lisan, canlı diri yakıldığı isimli tıp raporlarıyla sabit olan, üzerine beton dökülerek dere yatağına atılan, hunharca ve vahşice katledilen Pınar Gültekin’in mevtini ve bütün bayan cinayetlerini legalleştirmeye matuf ‘erkek hâkim ve eril’ bir dildir” dedi.

Öte yandan mahkemenin gerekçeli kararına da reaksiyon gösteren Avukaz Epözdemir, “Gerekçeli karar şimdi tarafımıza bildiri edilmemiş olup belirtmek isteriz ki bahsi geçen karar tüzel destekten mahrum ve mesnetsizdir. Münasebet kendi içerisinde önemli çelişkiler barındırmaktadır. Mahkemenin münasebeti, evrak münderecatı ve kanıt durumuyla örtüşmemektedir. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamına prestij edip onların savunmalarına kutsiyet atfederken tarafımızın ve müvekkillerin beyanlarının hiçbirisine prestij etmemiştir. Dahası, Mahkeme, beyanlarımızın yerinde olmadığını ortaya koyma gayesi ile yerleşik Yargıtay içtihatlarının tersine harika bir uğraş içerisine girmiştir. Bu durumu şaşkınlıkla ve üzülerek müşahede etmekteyiz. Hem beraat münasebetleri hem haksız tahrik münasebetleri tüzel destekten mahrum ve mesnetsizdir” sözlerini kullandı.

Epözdemir, “Hukuka alışılmamış karara karşı tarafımızca yasal mühleti içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi verilecek, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için sonuna kadar tüzel çabamız devam edecektir” diye konuştu.

Ersan Şen’e reaksiyon: Bu lisan bayan katillerini yüreklendiren bir dildir

Ersan Şen, “Sonuç makus olursa olsun, orada karar veren yargıçları ve mahkemeyi yok sayamazsın. Bu türlü bir hakkın var mı? Ondan sonra mahkemeye gidip nasıl adalet arayacaksın” demişti. Avukat Epözdemir şöyle reaksiyon gösterdi:

“Müvekkillerin kızları Pınar Gültekin’in hunharca ve vahşice katledilmesine ait davanın karar duruşması ardından yaptığımız açıklamalar dışında mevzuya ait ayrıca bir açıklama yapmamıştık. Gelinen noktada karşı yanın evrak içeriği ve münderecatı ile örtüşmeyen, manipülatif açıklamaları ile mahkemenin açıkça türel destekten mahrum ve mesnetsiz kararına ait açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur.

Hakeza astronomik vekalet fiyatlarıyla takip ettiği FETÖ ve çıkar maksatlı hata örgütü evraklarında mahkemelerin aksi nitelikteki kararlarını, katıldığı canlı yayınlarda alabildiğince ve ölçüsüz eleştiren, mahkemeleri yok sayan bir hukukçunun dün akşam katıldığı bir yayında, belge ile ilgili kâfi bilgi sahibi olmadan ‘Pınar Gültekin belgesinde uygulanan haksız tahrik indirimi doğrudur, mahkemeleri eleştiremezsiniz, mahkemeleri yok sayamazsınız’ biçimindeki beyanları müvekkil aileyi ziyadesiyle üzmüştür. Bu lisan, canlı diri yakıldığı isimli tıp raporlarıyla sabit olan, üzerine beton dökülerek dere yatağına atılan, hunharca ve vahşice katledilen Pınar Gültekin’in vefatını ve bütün bayan cinayetlerini yasallaştırmaya matuf ‘erkek hükümran ve eril’ bir lisandır.

Bu lisan hunharca ve vahşice işlenen bu cinayeti ve sanığı yargılamak yerine, maktulenin özel hayatını yargılama konusu yapan bir lisandır. Bu lisan bayan katillerini yüreklendiren bir lisandır. Bayana şiddet ve bayan cinayetleri ile ilgili asıl çaba edilmesi gereken bu lisandır. Üniversite öğrencisi olan biricik kızları canice katledilen müvekkiller bu incitici, sorumsuz ve sıkıntılı lisanı en kolay tabiriyle kınamaktadır.”

“Bahsi geçen karar hukuksal destekten mahrum ve mesnetsizdir”

Avukat Epözdemir’in mahkemenin açıklanan gerekçeli kararına da 14 husus ile şöyle karşılık verdi: 

1- Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin’in vahşice katledilmiş olduğu olaya ait yürütülen yargılamada gerekçeli kararını yazmış ve kararı 24.06.2022 günü akşam saatlerinde Ulusal Yargı Ağı Platformu’na (UYAP) yüklemiştir. Gerekçeli karar şimdi tarafımıza bildirim edilmemiş olup belirtmek isteriz ki bahsi geçen karar hukuksal destekten mahrum ve mesnetsizdir. Münasebet kendi içerisinde önemli çelişkiler barındırmaktadır. Mahkemenin münasebeti, evrak münderecatı ve kanıt durumuyla örtüşmemektedir. Mahkeme, sanık savunmalarının tamamına prestij edip onların savunmalarına kutsiyet atfederken tarafımızın ve müvekkillerin beyanlarının hiçbirisine prestij etmemiştir. Dahası, Mahkeme, beyanlarımızın yerinde olmadığını ortaya koyma gayesi ile yerleşik Yargıtay içtihatlarının tersine harika bir çaba içerisine girmiştir. Bu durumu şaşkınlıkla ve üzülerek müşahede etmekteyiz. Hem beraat münasebetleri hem haksız tahrik münasebetleri tüzel destekten mahrum ve mesnetsizdir. İş bu hukuka karşıt karara karşı tarafımızca yasal mühleti içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi verilecek, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için sonuna kadar türel uğraşımız devam edecektir. Kelam konusu gerekçeli kararın basına yansıtılarak üniversite öğrencisi ve hayatının baharındaki genç bir bayanın hunharca ve vahşice katledilmesine meşruiyet kazandırılmaya çalışılması sebebiyle işbu açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

2- Müteveffa Pınar Gültekin 16.07.2020 tarihinde Cemal Metin Avcı tarafından hayatının baharında sevdiklerinden ve ömründen koparılarak canavarca hisle, eziyet çektirilerek ve tasarlanmak suretiyle katledilmiş, kaybolmasının üzerinden beş gün geçtikten sonra ormanlık bir alanda varilin içerisinde cesedine ulaşılmış, tüm kamuoyu müteveffa Pınar Gültekin’in acısını derin bir formda hissetmiş ve bu canice işlenen, işlendiğini gizlemek için türlü yollara başvurulan cinayeti lanetlemiştir. Cemal Metin Avcı, etkisiz hale getirdiği Pınar Gültekin’i demir bir varilin içerisine koyarak odun kesimleri ve akaryakıt kullanmak suretiyle evvel meskenin içerisinde, akabinde bahçede yakmıştır. Akabinde kelam konusu varilin üzerine beton dökülerek varilin üzeri betonlaştırılmıştır. Varilin kapağı düzgünce daraltıldıktan sonra da Dirgeme-Gülağzı yolunun kenarındaki çalılıklar içerisine atılmıştır. Ayrıyeten Cemal Metin Avcı, telefonunun en son bağ konutundan yani cinayetin yaşandığı yerden sinyal vermemesi için 45 dakika kadar uzak bir noktaya gitmiş, burada baz ve sinyal kaydı oluşsun diye çabalamıştır. Akabinde SIM kart kırılmış, telefon da birden fazla modüle ayrılarak farklı noktalara bırakılmıştır. Öbür bir tabir ile cinayetin her bir basamağı ayrıntılı bir halde evvelden planlanmıştır.

3- Türkiye’de bayana şiddet ve bayan cinayetleri konusunda haksız tahrik kurumu berbata kullanılmakta olup yakın geçmişimiz bu örneklerle doludur. Failler birden fazla vakit ezber ve kurgu mahiyetindeki beyanlarla haksız tahrik savunması yapmakta, böylelikle almaları mümkün cezaları minimize etmeye çalışmakta; ayrıyeten katledilen bayanları makûs göstermeye çalışmaktadır. Ne yazık ki, Pınar Gültekin davasında da bunun tipik bir örneği yaşanmıştır. Cemal Metin Avcı, basamaklarda değiştirmiş olduğu üç farklı haksız tahrik savunması yapmış olup az evvel de belirttiğimiz üzere bu savunma ezber ve kurgudan ibarettir. Cemal Metin Avcı soruşturma evresinde ailesinin alakayı öğrenmesi konusunda Pınar Gültekin’in şantaj ve tehdit ile kendisinden para istediğini ve bu sebepten öldürdüğünü argüman etmiş; iddianamenin kabulünden sonra Cemal Metin Avcı tarafından mahkemeye mektup yazılarak hemcinsi ile zorla münasebete sokulduğunu ve bunun görüntüye çekildiğini, Pınar Gültekin’in de bu mevzuda kendisinden para istediğini ve bu sebepten öldürdüğünü sav etmiş; ayrıyeten son olarak 09.11.2020 tarihli duruşmada da kendisine bıçak çekildiğini ve bıçağın kolunu kestiğini, bu nedenle Pınar Gültekin’i öldürdüğünü ileri sürmüştür. Kendisine çapraz sorgu sırasında sorulan ısrarlı sorularımıza da “bıçaklamasaydı asla öldürmeyecektim” diyerek haksız tahrik savunmasını bıçak olgusuna dayandırmıştır.

4- Cemal Metin Avcı’nın tüzel mesnetten ve tıpkı vakitten kanıttan ve hatta emareden mahrum savları üzerine Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Apple’dan birtakım bilgi ve dokümanların temin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri ile isimli istinabe işine girişilmiş ve Pınar Gültekin’in vefat tarihinden iki sene öncesine kadarki tüm geçmişi (video, ses kaydı, mail, yazışma vs.) belgeye eklenmek istenmiş, başka bir söz ile Pınar Gültekin’in özel hayatı araştırılmıştır. Bu konuda tarafımızca defaatle itirazlarda bulunulmuş ve maktulenin özel hayatının yargılama konusu edilemeyeceği tabir edilmiştir. Apple’dan gönderilen yazı yanıtına nazaran Cemal Metin Avcı ile ilgili, Cemal Metin Avcı’nın ileri sürdüğü savların hiçbiri maktulenin hesaplarında bulunamamıştır. Cemal Metin Avcı yahut müdafileri tarafından da bugüne kadar bu biçimde rastgele bir kanıt evraka ibraz edilmemiş, yalnızca telaffuzlarla yetinilmiştir. Belirtmek isteriz ki, şayet sahiden bu tezler gerçek olsa idi kelam konusu argümanlara ait kanıtlar kesinlikle mahkemeye sunulurdu.

5- Sanığın sorgusunun yapıldığı celsede tarafımızca sanığa çapraz sorgu süreci uygulanmış ve sanık aslında maktule ile konuşmak istediğini fakat maktulenin kendisini bıçakladığını, bıçaklanmasaydı öldürmeyeceğini söyleyerek üçüncü sefer haksız tahrik savunması yapmış ve bu sefer bıçak olgusuna dayanmak istemiştir. Lakin evraka yansıyan tüm kanıtlara nazaran ortada ne bıçak ne de bıçaklama hadisesi vardır. Çünkü Cemal Metin Avcı hakkında düzenlenen 21.07.2020 tarihli Genel İsimli Muayene Raporuna nazaran bıçaklanma yarası bulunmamaktadır. Dahası, sanığın isimli muayene süreçlerini gerçekleştiren tabip 09.11.2020 tarihli birinci celsede dinlenmiş olup sanıkta kesici-delici alet yaralanması olmadığını tabir etmiştir.

6- Görüldüğü üzere, sanığın üç farklı biçimde ileri sürdüğü haksız tahrik savunmasını tevsik edecek nitelikte rastgele bir kanıt bulunmamaktadır. Sanığın savunmasında ardına sığındığı şahit C. T.’nin beyanı danışıklı ve muvazaalı olup şahidin TCK m. 272’de yer alan “yalan tanıklık” hatasını işlemesi sebebiyle tarafımızca şahit hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulmuştur. Evrak kapsamında gerek soruşturma etabında gerekse kovuşturma basamağında onlarca şahit dinlenmiş olup tüm şahitlerden farklı tarafta beyanda bulunan tek şahit C. T.’dir. Şantaj ve tehdit savı onlarca şahide sorulmuş, bu argümanlar hepsi tarafından reddedilmiştir.

7- Her ne kadar fail Cemal Metin Avcı tarafından müteveffanın kız kardeşi S. G.’nin kolluk evresindeki beyanlarına atıf yapılmaktaysa da, kolluk evresinde S. G.’nin bilgi sahibi sıfatıyla beyanlarına başvurulmuş olup S. G., 09.11.2020 tarihli birinci celsede “Kolluktaki beyanları kabul etmiyorum, ben şoktaydım, önüme ne verdilerse imzaladım, benim katiyen bu türlü beyanım yoktur. Başlarına nazaran söz yazdılar” formunda tabirde bulunmuş ve soruşturma kademesinde kolluk çalışanının sözünü manipüle ettiğini açık yüreklilikle anlatmıştır.

8- Bilakis onlarca şahit beyanı varken tek bir şahit anlatımı ile -ki danışıklı ve muvazaalıdırhaksız tahrik kurumunu uygulamak, kurumun getiriliş maksadına dahi uygun olmayıp büsbütün garabet mahiyetinde bir uygulamadır. Kaldı ki, sanığın kendisi dahi daima değişen haksız tahrik savunmalarında ve bıçaklama savında bulunurken birinci başta dermeyan etmiş olduğu haksız tahrik savunmasına prestij edilmesi ve tersine onlarca şahit beyanı varken bu şahit beyanlarının görmezden gelinmesi de yordama uygun değildir.

9- Arkadaşlık bağlantısı yaşayan iki kişi ortasında para alışverişi yalnızca ve yalnızca 8.000 TL olup bu da müvekkilin verdiği paraların iadesi ve kiraya ilişkindir. Gerçekten maktule, devir periyot cafelerde çalışmış ve reklamlarda oynamış olup 8.000 TL üzere bir parasının bulunması pek doğaldır. Dahası, günümüz koşullarında iki kişi ortasındaki 8.000 TL fiyatındaki para transferi son derece olağan olup bu ölçü ile şantaj yapılmasının beklenmesi de hayatın olağan akışına, mantık ve fizik kurallarına alışılmamıştır. 8.000 TL fiyatındaki alışveriş, haksız tahrike kanıt olamayacaktır.

10- Sanık, kendisinin hemcinsi ile girmiş olduğu cinsel münasebetinin görüntüsü üzerinden kendisine şantaj yapıldığını ileri sürmekteyse de sanığın bu bahiste hiçbir vakit isimli makamlara şikayette bulunmadığını da kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Sanık tezine ait hiçbir bilgi yahut evrak sunamamıştır. Dahası, sadece sanık istediği için müteveffanın mailleri dahi incelenmiş; lakin maillerde de bu türlü bir hadise bulunamamıştır. Sanığın kendi maillerini değil de müteveffanın maillerini inceletmesi bir öteki garabet olarak karşımıza çıkmaktadır. Başta da söylediğimiz üzere, hedef hayatının baharında canlı diri yakılarak canice katledilen ve beton dökülerek dere yatağına atılan maktule Pınar Gültekin’i makus göstermektir. ŞAYET ORTADA SAHİDEN BİR HAKSIZ TAHRİK VARSA; NİYE BAHSİ GEÇEN RASTGELE BİR GÖRÜNTÜ, KAYIT, BİLGİ , EVRAK SANIKLAR VE MÜDAFİLERİ TARAFINDAN BELGEYE SUNULMAMIŞTIR? Bütün özel yazışmaları koruma eden sanık niye bu türlü bir şantaj ve tehdit görüntü, bilgi, bildirisini belgeye sunamamıştır? Hakeze maktule Pınar Gültekin’in telefonu Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılan müzekkereye cevaben apple şifresinin verilmesi üzerine mahkemece Siber Suçlar’a gönderilmiş ve Siber Kabahatler tarafından geriye tesirli 2 yıl için yapılan inceleme sonucunda, sanığın tez ettiği haksız tahrike bahis olan görüntü, bildiri, kayıt rastgele bir bilgi ve evraka rastlanmadığı mahkemeye bildirilmiştir. Ortada argüman edilen bildiri, görüntü, kayıt yokken yalnızca sanık sözü ve onlarca aksi şahit beyanı varken bir şahidin danışıklı muvazaalı tabirine dayanarak haksız tahrik kurumunu uygulamak hukuken ve fiilen kabul edilemez mahiyettedir.

11- İsimli Tıp 3. Üst Kurulu’nun 20.05.2021 ve yeniden tıpkı şuranın 13.01.2022 tarihli raporlarına nazaran Pınar Gültekin’in hayatta iken yangına maruz kaldığı, öbür bir söz ile yakıldığı sırada hayatta olduğu tartışmasızdır. MAHKEMENİN ŞİMDİ CANLIYKEN DİRİ CANLI YAKILDIĞI İSİMLİ TIP RAPORLARIYLA SABİT OLAN MAKTULE PINAR GÜLTEKİN’İN ÖLDÜRÜLMESİNİN CANAVARCA HİSLE VE EZİYET ÇEKTİRİLEREK OLMADIĞI FORMUNDAKİ TESPİTİ DAHİ TEK BAŞINA BU MAHKEMENİN İMZA ATTIĞI HUKUKSUZ KARARIN VAHAMETİNİN NET BİR GÖSTERGESİDİR. Varil, Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı tarafından birlikte yakılmış, dahası Cemal Metin Avcı olay yerini bir müddetliğine terk ettiğinde Mertcan Avcı olay yerinde kalarak yangını denetim etmeye devam etmiştir. Mertcan Avcı, ağabeyinin aksiyonuna cürüm genel teorisine nazaran ortak hakimiyet kurmuş olmasına karşın hakkında beraat kararı tesis edilmiş, hukuk bir sefer daha katledilmiştir. Hatırlatmak isteriz ki, Cemal Metin Avcı, kardeşine “bozuk kokoreçleri yakıyordum” dediğini argüman etmiş, bu telaffuz de Mertcan Avcı tarafından tekrarlanmıştır. O halde, mahkemenin bu akıl tutulması mahiyetindeki ve o esnada öldürülmeye çalışılan Pınar Gültekin ile adeta dalga geçen savunmaya prestij ettiği manası ortaya çıkmaktadır. Kelamda bozulan kokoreçler neden çöpe atılmamakta, atıl/kadük bir bağ konutunda yakılmaktadır? O güne kadar orada hiç kokoreç yakılmamışken o gün yakıldığı tezi neden Mertcan Avcı tarafından sorgulanmamıştır? Bu teze inanmak akıl almaz bir tavırdır.

12- Cemal Metin Avcı, şimdi kabahatini itiraf etmemişken, polis, kamuoyu ve kolluk hadiseyi bilmiyorken 20.07.2020 tarihinde gece 22:30 sularında, sanıklar Eda Karagün (Avcı), Ayten Avcı, Selim Avcı ve Şükrü Gökan Orhan atıl/kadük bağ meskenine gitmiş ve meskeni denetim etmiştir. Bağ konutuna gitmeden evvel Cemal Metin Avcı’nın avukatı D. U. ile ofisinde görüşen şahıslar, ofisten çıkıp bağ konutuna gitmiş, bağ konutundayken de D. U. ile uzunca görüşmeler gerçekleştirmişlerdir (D. U., yargılamaya şahit sıfatı ile çağrılmış; lakin tanıklıktan çekinme hakkını kullanmıştır). Cinayetin itirafından evvel bağ meskenine toplu halde neden gittiklerine dair daima birbiriyle çelişen tabirler veren ve “boya bana için gidildi” halinde akla-mantığa karşıt tezler ileri süren, sözleri noktası virgülüne birebir olan bu şahıslar hakkında da Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş, tarafımızca işbu karara itiraz edilmiş ve itirazımız da reddedilmiştir. Olağan kanun yolları tükenmiş olmasına karşın tarafımızca harika kanun yolu olan ve CMK m. 309’da yer alan Kanun Faydasına Bozma’ya başvurulmuş, talebimiz Adalet Bakanlığı tarafından haklı görülerek belge Yargıtay’a gönderilmiş ve Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından ret kararı bozulmuştur. Kelam konusu bozma kararının akabinde Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bahsi geçen şahıslar hakkında TCK m. 281 uyarınca “Suç Kanıtlarını Yok Etme, Gizleme yahut Değiştirme” cürmünden kamu davası açılmış, savcılık makamınca temel hakkında mütalaada bahsi geçen şahısların cezalandırılması istenmiş; fakat Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanıkların birbirleri ile çelişen ve hatta kendi içinde de hem soruşturma hem de kovuşturma basamağında değişen mesnetsiz savunmalarına prestij edilerek rastgele bir cezai süreç uygulanmama yoluna gidilmiştir.

13- Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız olmadığı, bütün duruşma zabıtlarına da yansıdığı üzere tarafımızca defaatle lisana getirilmiştir, her seferinde haykırılmıştır. Mahkemenin acılı aileye yaklaşımı (ailenin tekraren duruşmadan kovulması ve anne Şefika Gültekin’in Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet edilmesi ve bu nedenle halihazırda yargılanması), Amerika Birleşik Devletleri’ne müzekkere yazılarak maktulenin vefat tarihinden iki sene öncesine kadar tüm özel hayatının araştırılmaya çalışılması, cinayette müşterek fail olan (bir öbür söz ile ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanan) Mertcan Avcı’nın yargı teamüllerine muhalif formda, şimdi sorgusu yapılmadan isimli denetim kararları dahi uygulanmaksızın tensiben tahliye edilmiş olması üzere konular sebebiyle Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin tarafsız olmadığı gerekçesiyle tarafımızca dört sefer hakimin reddi kurumuna başvurulmuş, ayrıyeten 28.05.2021 ve 08.04.2022 tarihlerinde HSK’ya şikayet edilmiştir. Hakimin reddi taleplerimiz ve buna ait itirazlarımız da reddedilmiştir. HSK şikayetlerimiz ile ilgili olarak tarafımıza rastgele bir dönüş şimdi olmamıştır.

14- Görüldüğü üzere, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin tarafsız ve bağımsız olmadığı, kamu vicdanına ve belgedeki maddi kanıtlara örtüşmeyecek biçimde haksız tahrik kararları uygulayabileceği ve hatta beraat kararı verebileceği, bir diğer anlatımla bize nazaran açıkça hukuksuz olan beraat kararlarını verebileceği tarafımızca evvelden tahayyül edilmiş ve bu durum çabucak hemen her celsede tarafımızca mahkeme heyetinin yüzüne karşı açıkça söylenmiştir. Soruşturmanın birinci gününden günümüze kadar mevcut türel sistem içerisinde tüzel açıdan başvurulabilecek – harika kanun yolları dahil- isimli ve idari her türlü yola başvurulmuştur. Lakin gelinen basamakta açıkça hukuk garabeti mahiyetindeki karar tesis edilmiştir. Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin işbu kararına karşı gerek tarafımızca, gerek Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekse Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. Adaletin tecelli edeceği, maddi gerçeğin ortaya çıkacağı hakkaniyet yerinde bir kararın istinaf ve temyiz kademesinde verileceğini umut ediyoruz. Gereğini kamuoyunun bilgilerine hürmetlerimizle sunarız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir