Tiroit bezi hastalıklarında ameliyat gerektiren 4 neden

Tiroid bezi bedenimizde tiroid hormonunun sentezinden sorumlu organdır. Sentezlediği tiroid hormonu; bedenimizdeki organ ve sistemlerin birbirleri ile ahenk içerisinde çalışmasını sağlar. Tiroid bezinin cerrahi gerektiren birçok farklı hastalığı olduğunu söyleyen Endokrin Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Dural sıklığı gitgide artan tiroid kanseriyle ilgili bilgi verdi, tiroit bezi hastalıklarında ameliyat gerektiren 4 nedeni ise şöyle açıkladı:

1- Tiroid kanserleri (Papiller, foliküler, medüller, az diferansiye ve anaplastik kanserler)

2- Biyopside kanser öncülü olabilecek tüm kuşkulu nodüller

3- Nodüler tiroid hastalıkları; soliter nodül yahut multinodüler guatr (Bası belirtileri, yutkunma zahmeti yahut nefes darlığı, fizikî kusur, göğüs boşluğuna ilerleme üzere bulguları olan hastalar yahut rastgele bir bulgu olmaksızın 4 santimden daha büyük nodüller)

4- Medikal tedavi ile denetim edilemeyen çok hormon üretimi (hipertiroidi) ile seyreden hastalıklar (toksik adenom, toksik multinodüler guatr, basedow graves hastalığı) 

Başarılı bir trioid cerrahisi için olmazsa olmazlar

Hastalığa sebep olan dokunun bütün olarak çıkarılması, ses işlevini sağlayan hudutların (rekürren sinir) ziyan görmemesi, paratiroid bezler başta olmak üzere tiroid bezinin etrafında yer alan yapıların ziyan görmemesi, kâfi kanama denetimi yapılması ve yeterli kozmetik sonuçlar elde edilmesi gerekir. Ayrıyeten ameliyatı gerçekleştiren cerrah, ameliyat grubu ve kurumun tecrübesi de çok değerli.

Hangi tip cerrahiler uygulanır? 

Lobektomi ve İstmektomi: Tiroid bezinde tek bir alanda patoloji var ve selim ya da düşük riskli ise uygulanan bir formüldür, tiroid bezinin yarısı çıkarılır.

Totale Yakın Tiroidektomi: Tiroid bezi geride 1 gr’dan az tiroid dokusu kalacak halde çıkarılır.

Total Tiroidektomi: Tiroid bezinin geride hiç doku kalmayacak formda büsbütün çıkarılmasıdır.

Bu metotlar klasik olarak açık cerrahi ile yahut izsiz olarak endoskopik/robotik olarak gerçekleştirilebilir.

3 santimlik kesiyle cerrahi

Boyun bölgesine yapılan 3 santimlik kesi ile cilt, cilt altı yağ ve kas dokular geçilerek tiroid bezine ulaşılır. Tiroid bezinin kanlanmasını sağlayan atar ve toplardamarlar bağlanarak, klips kullanarak yahut güç aygıtları ile yakılarak kesilir. Tiroid bezi cidarı yırtılmayacak formda tutulur, etrafındaki dokular bilhassa rekürren hudut ve paratiroid bezleri göz ile görülüp korunacak formda bez üzerindeki damar yahut bağ dokular bağlanarak, klipsler kullanarak yahut güç aygıtı ile yakılıp kesilerek çıkarılır. Kanama denetimi yapılır, tiroid bezinin çıkarıldığı alana rezervuarlı hortum yerleştirilerek katlar cilde kadar sırası ile kapatılır, cilt estetik olarak dikilerek ameliyat sonlandırılır.

Sinir monitörizasyonu nedir?

Ameliyat sırasında ses işlevini sağlayan rekürren sonlar ve yeniden ses işlevinde ehemmiyeti olan başka hudutların korunmasına yardımcı olan bir aygıttır. Bu sistemde hastanın entübe edilmesi için kullanılan tüpe elektrodlar bağlanır, ameliyatın belirli kademelerinde hudut olduğu düşünülen yapılara elektriksel ihtar verilir, bu ikazlar entübasyon tüpündeki elektrodlar ile bir ekrana iletilir, görsel ve sesli ihtar ile hudutların bütünlüğü ve fonksiyonelliği tam olarak kıymetlendirilebilir. Bu teknolojinin kullanıma girmesi ile süreksiz ses kısıklığı oranlarında önemli bir düşüş olmuş, kalıcı ses kısıklığı ihtimali de en aza indirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort