TMSF, ALB İnşaat ve Ak-Süt’ü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyum olarak atandığı ALB İnşaat ve Ak-Süt Tarım’ı kapalı zarf ve açık artırma adabıyla ihale edilecek. Son teklif 22 Ağustos’ta alınacak. Muhammen bedel 131 milyon 700 bin TL olarak belirlendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) FETÖ/PDY terör örgütü şoruşturması kapsamında kayyum olarak atandığı şirketlerden birini daha satışa çıkardı.

ALB İnşaat Tarım Hayvancılık ve Ak-Süt Tarım Hayvancılık şirketleri, 23 Ağustos 2022 günü kapalı zarf ve açık artırma adaplarının birlikte uygulanması suretiyle ihale edilecek.

İki şirket için 131 milyon 700 bin TL muhammen bedel belirlendi. İhale için son teklifler 22 Ağustos’ta verilebilecek.

Kurum tarafından yayınlanan ilanda şu deataylara yer verildi:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (“Fon”) kayyım olarak atandığı Ak-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’nin mal, hak ve varlıklar ile kontratlardan Fon Şurası Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 6758 sayılı İnanılmaz Hal Kapsamında Birtakım Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Değiştirilerek Kabul
Edilmesine Dair Kanun’un 19 ve 20’nci unsurları ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
134’üncü unsuru ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük
Oluşturan Mahcuzların Satışına Ait Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve
açık artırma yordamlarının birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin üzere yasal
takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve kurallarla satışa
çıkarılmıştır.

MALİKLER
Ak-Süt Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ
ALB İnşaat Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Ltd. Şti

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI
“Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; “Malikler”e ilişkin “Şartname” ekinde ayrıntı bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile mukavelelerden oluşmaktadır.

MUHAMMEN BEDEL
“Ak-Süt/ALB Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 131.700.000- (Yüzotuzbirmilyonyediyüzbin) TL’dir.

TEMİNAT
İhaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat fiyatı 13.170.000- (Onüçmilyonyüzyetmişbin) TL’dir. Teminat olarak; (a) nakit, (b) teminat mektubu ya da (c) T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları ve T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller sunulabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antalya escort
antalya escort antalya travesti
antalya escort